Blog

Linux palvelimet 3. viikon läksyt: Apache-palvelimen harjoittelua

Tehtävänanto

“a) Asenna Apache, laita käyttäjien kotisivut (http://example.com/~tero) toimimaan. Testaa esimerkkikotisivulla. Tämä a-kohta on vaihdettu.

b) Surffaa oman palvelimesi weppisivuja. Etsi Apachen lokista esimerkki onnistuneesta (200 ok) sivulatauksesta ja epäonnistuneesta (esim 404 not found) sivulatauksesta. Analysoi rivit.Tee jokin seuraavista (yksi riittää, useampi vapaaehtoisena lisätehtävänä):

f) Tee palvelimella ajettava weppiohjelma, joka tekee käyttäjälle jonkin yksinkertaisen laskun (esim. painoindeksi BMI)”

http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-linux-palvelimet-ict4tn021-4-ti-ja-5-to-alkusyksy-2017-5-op

Koneen tiedot

 • Tietokone: HP Pavilion 17 Notebook PC
 • Prosessori: AMD A10-5750M APU
 • Keskusmuisti: 4GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1600
 • Näytönohjain: Radeon(tm) HD Graphics 2.50 GHz
 • Käyttöjärjestelmä: Windows 8.1 64
 • Muistitikku: DaraTraveler 8GB

a) Asenna Apache ja kotisivut toimimaan

Aloitan tehtävän 10.9.2017 kello 15:43 omalla HP Pavilion 17 Notebook PC läppärilläni kotonani käynnistämällä Xubuntu 16.04.3 64 bittisen version USB-livetikulta. Avaan terminaalin ja ajan päivitykset “$ sudo apt-get update” komennolla sekä vaihdan suomalaisen näppäimistön “$ setxkbmap fi” komennolla. Menen Tero Karvisen kotisivuilla osoitteeseen http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-linux-palvelimet-ict4tn021-4-ti-ja-5-to-alkusyksy-2017-5-op tarkastelemaan tehtävänantoa ja sieltä saan linkin http://terokarvinen.com/2008/install-apache-web-server-on-ubuntu-4 osoitteeseen, jossa sijaitsevat Apache 2 asennusohjeet. Aloitan Apachen asennuksen komennolla “$ sudo apt-get install apache2”.

img_20170910_155342128.jpg

Nyt menen internetselaimelle ja kirjoitan hakukenttään “localhost”, joka ohjaa minut Apachen etusivulle. Sivun linkit ja selaus onnistuu ongelmitta, joten totean, että palvelin toimii tässä vaiheessa.

img_20170910_155711792.jpg

Seuraavaksi ajan komennon “$ hostname -I”, joka kertoo IP-osoitteeni olevan 192.168.1.110.

img_20170910_161656106.jpg

Kopioin IP-osoitteen nettiselaimen osoitekenttään, joka myöskin avaa Apachen etusivun. Sivu toimii ongelmitta.

img_20170910_161902054.jpg

Tämän jälkeen yritän saada kotisivuni toimimaan public_html kautta. Ajan komennon “$ sudo a2enmod userdir”, jotta saan Userdir moduulin käyttöön. Terminaali vastaa, että Apache pitää käynnistää uudelleen “$ service apache2 restart” komennolla, jonka suoritan seuraavaksi.

img_20170910_162919540.jpg

Siirryn “$ cd” komennolla kotihakemistoon, jonne luon public_html-kansion komennolla “$ mkdir public_html” ja katson “$ ls” komennolla, että hakemiston luonti onnistui. Seuraavaksi kysyn terminaalilta “$ whoami”, joka kertoo käyttäjänimeni olevan “xubuntu” – tämä johtuen livetikun käytöstä.

img_20170910_163439992.jpg

Menen “$ cd public_html” komennolla kansion sisään ja “$ nano index.html” komennolla avaan tekstieditorin, jonne kopioin https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_basic_document sivulta validin html-pohjan ja kirjoitan muutaman rivin tekstiä.

img_20170910_164021755.jpgimg_20170910_164231219.jpg

Nyt siirryn tarkastelemaan kotisivujani osoitteeseen http://localhost/~xubuntu/ sekä http://192.168.1.110/~xubuntu/. Kummatkin toimivat oikein.

img_20170910_164810103.jpg

screenshot_20170910-165040.png

Lopuksi laitan Apachen käyttäjien kotisivut example.com toimimaan. Soitan luokkatoverilleni Rasmus Ekmanille, joka neuvoo tässä työvaiheessa. Menen komennolla “$ cd /etc/apache2/sites-available” kyseiseen hakemistoon ja “$ ls” komennolla listaan kansion sisällä olevat virtual hostit. Komennolla “$ sudo nano 000-default.conf” menen muokkaamaan virtual host tekstitiedostoa.

img_20170910_171831549.jpg

Lisään rivin “ServerAlias example.com” ServerName-rivin alapuolelle ja poistan risuaidat kolmelta Server-alkuiselta riviltä. Tallennan ja poistun tekstitiedostosta.

img_20170910_173046385.jpg

 

Tämän jälkeen boottaan Apachen “$ service apache2 restart” komennolla.

img_20170910_172415215.jpg

Seuraavaksi siirryn “/etc/” kansioon komennolla “$ cd /etc sudoedit hosts”, joka ei tosin vielä avaa nano-tekstinkäsittelyohjelmaa. Lyön uudelleen “$ sudoedit hosts” komennon, ja nyt pääsen muokkaamaan “hosts” tekstitiedostoa.

img_20170910_172652186.jpg

Luon rivit “127.0.0.1 -www.example.com-” ja “127.0.0.1 -example.com-“, joiden pitäisi tämän jälkeen toimia osoitteina kotisivuilleni. Tallennan tekstitiedoston ja poistun.

img_20170910_172855266.jpg

 

Viimeiseksi menen nettiselaimelle ja kirjoitan osoitteeksi http://example.com/~xubuntu/, joka avaa esimerkkikotisivuni onnistuneesti. Päätän tehtävän kello 18:11, aikaa kului noin 2,5 tuntia.

img_20170910_173151552.jpg

b) Omien sivujen surffaus ja onnistuneen sekä epäonnistuneen sivulatauksen lokimerkintä

Tehtävän aloitus kello 18:27. Aloitan menemällä tarkastelemaan Apachen access.log-lokia komennoilla “$ cd /var/log/apache2” ja “$ tail -f access.log”, jolla pääsen seuraaman lokia reaaliajassa.

img_20170910_183454713.jpg

Seuraavaksi uudelleenlataan http://example.com/~xubuntu/ kotisivuni, joka aiheuttaa yhtäaikaisesti lokimerkinnän access.log:iin.

127.0.0.1 – – [10/Sep/2017:15:36:00 +0000] “GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 200 444 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0”

img_20170910_183815700.jpg

Googletan “understanding linux access.log apache”, jonka avulla löydän lupaavan sivun, https://stackoverflow.com/questions/9234699/understanding-apaches-access-log, lokien lukemisen avuksi. Ensimmäinen tekstipätkä on loopback IP-osoite “127.0.0.1”, joka tarkoittaa remote hostia eli isäntää, joka tässä tapauksessa olen minä.

“- -“-merkki on erottamassa IP:n seuraavasta merkinnästä, “[10/Sep/2017:16:10:18 +0000]”, joka tarkoittaa asiakkaan pyynnön päivänmäärää, kellonaikaa ja aikavyöhykettä. Tässä tapauksessa päivänmäärä on 10. syyskuuta 2017, kello 15:40:14 +0000 aikaa eli GMT=Greenwich Mean Time. En ole määrittänyt Xubuntun aikaa Suomen kesäajaksi, joten tuo aika on kolme tuntia jäljessä.

“GET /~xubuntu/ HTTP/1.1”-rivi tarkoittaa asiakkaan eli sivun käyttäjän pyyntöä lukea sivu xubuntu-hakemistosta.

“200 444” tarkoittaa HTTP statuskoodia, jonka serveri lähettää asiakkaalle. “200” tarkoittaa OK eli pyyntö on onnistunut. Tämä ei tietenkään näy asiakkaalle, koska sivu toimii oikein. “444” tarkoittaa, että serveri/isäntä ei ole palauttanut tietoa asiakkaalle, ja on sulkenut yhteyden huonojen tai vihamielisten pyyntöjen estämiseksi. Vastaus löytyi sivulta https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes.

“-“-merkki on placeholder refererille eli sivuosoitteelle, josta asiakas on ohjautunut, toisin sanoen linkistä. Tässä tapauksessa asiakas eli minä käytti suoraa linkkiä, joten refererin paikalla on viiva.

Loppupätkä kokonaisuudessaan tarkoittaa User Agentia, joka kertoo nettisivulle tietoja selaimesta ja käyttäjärjestelmästä käytön optimoimiseksi. Tarkemmin, “Mozilla/5.0” tarkoittaa nettiselaimen versiota. “X11” tarkoittaa sovellusta, joka ohjaa muun muassa graafisia toimintoja Xubuntulla https://askubuntu.com/questions/7881/what-is-the-x-server sivun mukaan. “Ubuntu” tarkoittaa käyttöjärjestelmää. “Linux x86_64” tarkoittaa 64 bittistä käyttöjärjestelmäydintä. “rv:54.0” on revision token eli tarkistusmerkki, joka kertoo selaimen version. Vastaus löytyi osoitteesta https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537503(v=vs.85).aspx. “Gecko” on web browser engine eli selaimen moottori ja sen perässä oleva numerosarja “20100101” on geckotrail. Yhdessä nämä osoittavat, että selain pohjautuu Geckoon. Vastaus löytyi sivulta https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/User-Agent/Firefox. Lopuksi jälleen kerrotaan selain ja sen versio “Firefox/54.0”.

Tämän jälkeen uudelleenlataan virheellisesti kotisivuni osoitteella http://example.com/~xubuntu/pekka, joka näkyy heti “Not Found” ilmoituksena. Taas samanaikasesti loki päivittyy.

img_20170910_184025959.jpg

img_20170910_184038659-e1505065369490.jpg127.0.0.1 – – [10/Sep/2017:15:40:14 +0000] “GET /~xubuntu/pekka HTTP/1.1” 404 506 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0”

Saadaan lähes samat merkinnät, kuin onnistuneessa sivun latauksessa, mutta muutama ero tulee. “GET /~xubuntu/pekka HTTP/1.1” näyttää, että asiakas on yrittänyt pyyntöä hakemistosta “pekka”, jota ei ole olemassa. Nyt saadaan myös “404 506” statuskoodi merkinnät. “404” tarkoittaa, että asiakkaan pyyntö on evätty, koska haluttua sivua ei löydy. Tämä tietenkin johtuu siitä, että kyseinen sivu ei ole olemassa. “506” tarkoittaa sisäistä konfiguraatiovirhettä. Päätän tehtävän kello 20:32. Aikaa kului noin 2 tuntia.

f) Palvelimella ajettava web-ohjelma

Tehtävän aloitus kello 20:59. Aloitan sulkemalla edellisen tehtävän lokin ja tyhjennän terminaaliruudun CTRL+L näppäimillä. Palaan “$ cd” komennolla kotihakemistoon ja sieltä “$ cd public_html”. Menen muokkaamaan omia kotisivujani komennolla “$ nano index.html”.

img_20170910_205247442.jpg

Koska olen jo ohjelmistotuotannon orientaatiokurssilla ohjelmoinut yksinkertaisen BMI-laskurin, voin käyttää sitä pienen muokkauksen jälkeen. Käyn hakemassa html-tiedoston Moodlesta vanhasta palautuskansiosta ja lataan sen Xubuntulle.

IMG_20170910_210721535

Klikkaan oikean tiedoston auki ja tarkistan, että oikea ohjelma on valittu. CTRL+U näppäimillä saan lähdekoodin auki ja kopioitua.

img_20170910_210746679.jpgimg_20170910_210801104.jpgimg_20170910_211049749.jpg

Liitän kopioidun koodin index.html sisään, kaunistan ulkoasua hieman ja lisään otsikon. Tallennan ja poistun.

img_20170910_205717954.jpg

Uudelleenlataan http://example.com/~xubuntu/ sivun ja nyt avautuu toimiva BMI-laskuri.

img_20170910_211824499.jpg

Päätän tehtävän kello 21:19. Aikaa kului noin 20 minuuttia.

Lähteet

Muuta

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Update: Päivitetty ulkoasua 19.9.2017 kello 13:26.

 

Advertisements

Linux palvelimet 2. viikon läksyt: Komentojen harjoittelua

Tehtävänanto

“a) Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.

c) Tee unelmien apt-get -komento: yksi komentorivi, joka asentaa suosikkiohjelmasi.

d) Asenna komentokehotteen paketinhallinnasta kolme itsellesi uutta komentorivillä toimivaa ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.”

http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-linux-palvelimet-ict4tn021-4-ti-ja-5-to-alkusyksy-2017-5-op#more-7163

Koneen tiedot

 • Tietokone: HP Pavilion 17 Notebook PC
 • Prosessori: AMD A10-5750M APU
 • Keskusmuisti: 4GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1600
 • Näytönohjain: Radeon(tm) HD Graphics 2.50 GHz
 • Käyttöjärjestelmä: Windows 8.1 64
 • Muistitikku: DaraTraveler 8GB

a) Kaksi eri tapahtumaa lokiin

Aloitan tehtävän 2.9.2017 klo 23:17 omalla HP Pavilion 17 Notebook PC läppärilläni kotonani. Avaan terminaalin ja vaihdan aluksi suomalaisen näppäimistön “$ setxkbmap fi” komennolla sekä haen päivitykset komennolla “$ sudo apt-get update”, koska käytän Xubuntu USB-livetikkua. Komentojen referenssiksi avaan sivut http://terokarvinen.com/2009/command-line-basics-4 ja http://terokarvinen.com/2008/commands-for-admin-4.

img_20170902_221110300-e1504383758980.jpg

Seuraavaksi avaan toisen terminaalin viereen, jolla tulen tarkastelemaan lokia reaaliajassa. Menen komennolla “$ cd /var/log/” lokeja sisältävään kansioon ja lähden monitoroimaan “$ tail -f auth.log” komennolla reaaliajassa kymmenen viimeisintä riviä auth.log-lokia, joka sisältää esimerkiksi kirjautumis- ja todennustietoja.

IMG_20170902_232816575img_20170902_233540276.jpg

Aion aiheuttaa lokiin kaksi eri tapahtumaa salasanan onnistuneella vaihdolla ja epäonnistuneella yrityksellä. Siirryn viereiseen työskentely-terminaaliin ja kirjoitan “$ passwd”, jolloin kysytään nykyistä salasanaa. Koska en ole määritellyt salasanaa tätä ennen, riittää etenemiseksi ENTER-näppäimen painaminen. Nyt terminaali kysyy uutta salasanaa, jonka määrittelen “Linux1234”, minkä jälkeen pitää lyödä salasana vielä kerran. Salasanan vaihto onnistuu “password updated successfully” ilmoituksesta päätellen, mikä näkyy myös lokimerkinnässä.

img_20170902_234329624.jpgIMG_20170902_234320911

Tämän jälkeen yritän vaihtaa salasanaa uudelleen “$ passwd” komennolla, mutta tällä kertaa annan tahallaan väärän salasanan, josta työskentely-terminaali ilmoittaa “password unchanged” ja lokimerkintä “authentication failure” näkyy auth.log:issa. Päätän tehtävän teon kello 23:57.

img_20170902_235415037.jpgimg_20170902_2349477591.jpg

C) Unelmien apt-get -komento

Aloitan tehtävän teon 3.9.2017 kello 00:33. Kun mietin mitä ohjelmia eniten tarvitsen tietokoneelle, tulee mieleeni ensimmäiseksi kirjoitusohjelma, laskin, mediatoisto, internet-selain, kalenteri, peli ajankuluksi, torrent-ohjelma sekä kuvankäsittely. Nämä ovat perusohjelmia, joilla pärjää melko hyvin. Ne ohjelmat joiden komentotunnisteet tiedän jo valmiiksi ovat “vlc” VLC-mediatoisto-ohjelmalle, “gimp” GIMP-kuvankäsittelyohjelmalle, “supertux” Mario-tyyliselle SuperTux 2 pelille ja “libreoffice” LibreOffice ohjelmille, joka kattaa muun muassa kirjoitusohjelman. Löydän pienen haun jälkeen Googlesta vastauksen Xubuntun oletuslaskimen komentotunnisteeseen “gnome-calculator” sivulta https://askubuntu.com/questions/628026/how-to-launch-the-calculator-through-terminal. Selaimeksi haluamani Mozilla Firefoxin tunnisteen oletan olevan “firefox”, mitä testaan terminaalissa “$ dpkg –list firefox” komennolla. Oletus on oikein.

img_20170903_245154381.jpg

Xubuntun oletuskalenterin tunnuksen “orage” löydän myös Googlesta sivulta https://linux.die.net/man/1/orage. Linuxin tunnetuimman torrenttiohjelman, qBittorrentin, tunnus löytyy https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/wiki/Setting-up-qBittorrent-on-Ubuntu-server-as-daemon-with-Web-interface-(15.04-and-newer), ja se on “qbittorrent-nox”.

Kun ohjelmien tunnisteet ovat tiedossa, avaan terminaalin ja kirjoitan komennoksi “$ sudo apt-get install vlc gimp supertux libreoffice gnome-calculator firefox orage qbittorrent-nox”. Tulee varmistuskysymys “haluatko jatkaa?”, johon vastaan myöntävästi ENTER-näppäimellä.

img_20170903_010455454.jpg

img_20170903_011419783.jpg

Asennus kestää noin minuutin ja kaikki muut ohjelmat asentuvat onnistuneesti, paitsi qBittorrent. Yritän asennusta uudelleen ilman “-nox”-päätettä komennolla “$ sudo apt-get install qbittorrent”, jolloin ohjelma asentuu. Päätän tehtävän kello 01:23.

d) Uudet komentoriviohjelmat

Aloitan tehtävän kello 01:30. Ensimmäiseksi komentoriviohjelmaksi asennan bc Command line calculator-laskimen, jonka komentotunniste on “bc”. “$ sudo apt-get install bc” jälkeen tulee ilmoitus, että ohjelma on asennettu jo.

img_20170903_014040896.jpg

Esimerkin vuoksi poistan asennuksen komennolla “sudo apt-get remove bc” ja asennan ohjelman uudelleen alusta. Käynnistä laskinohjelman komennolla “$ bc” ja kokeilen laskutoimitusta (12+12)*2-47=1. Ohjelma antaa oikean vastauksen.

img_20170903_014927856.jpg

Seuraavaksi asennan Tetris-tyylisen pelin, jonka löysin osoitteesta https://itsfoss.com/best-command-line-games-linux/. Komento tälle on “$ sudo apt-get install bastet” ja peli aukeaa komennolla “$ bastet”.

img_20170903_022752468.jpgimg_20170903_022314586.jpg

Kolmanneksi ja viimeiseksi ohjelmaksi asennan https://www.tecmint.com/20-funny-commands-of-linux-or-linux-is-fun-in-terminal/ sivulta löytämäni Fortune ohjelman, joka näyttää sattumanvaraisen lainauksen joltain tunnetulta henkilöltä tai hahmolta. “$ sudo apt-get install fortune” asentaa paketin ja “$ fortune” avaa.

img_20170903_024900569.jpg

Päätän tehtävän kello 02:53.

Lähteet

Muuta

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Linux palvelimet 1. viikon läksyt: Linux-livetikun teko

Tehtävänanto

a) Tee oma Linux-livetikku. Kokeile sitä jossain muussa kuin koulun koneessa.

b) Listaa testaamasi koneen rauta (‘sudo lshw -short -sanitize’).

c) Asenna kolme itsellesi uutta ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.

d) Mitä lisenssiä kukin näistä ohjelmista käyttää? Selitä lyhyesti, mitä oikeuksia ja velvolisuuksia tuosta lisenssistä seuraa.

d) Listaa käyttämäsi ohjelmat (esim. MS Word), kunkin ohjelman käyttötarkoitus (esim. Tekstinkäsittely) ja vastaava vapaa Linux-ohjelma (esim. LibreOffice Writer). Jos johonkin tarkoitukseen ei löydy vapaata Linux-ohjelmaa, listaa sekin.

b) Koneen tiedot

 • Tietokone: HP Pavilion 17 Notebook PC
 • Prosessori: AMD A10-5750M APU
 • Keskusmuisti: 4GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1600
 • Näytönohjain: Radeon(tm) HD Graphics 2.50 GHz
 • Käyttöjärjestelmä: Windows 8.1 64
 • Muistitikku: DaraTraveler 8GB

 

a) Linux live-tikun teko, asennus ja testaus

Aloitin 23.8.2017 klo 21:35 omalla HP Pavilion 17 Notebook PC läppärilläni kotona  menemällä Tero Karvisen kotisivuille katsomaan kurssin aikataulua http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-linux-palvelimet-ict4tn021-4-ti-ja-5-to-alkusyksy-2017-5-op#more-7163. Sieltä löysin levykuvalinkin käytettävään Xubuntu versioon, joka oli 1,3GB kokoinen xubuntu-16.04.3-desktop-amd64.iso. Pistin Xubuntu linkin lataukseen, jossa kesti noin 5 minuuttia. Samalta sivulta löysin Unetbootin kotisivut UnetBootinXubuntu.org. Pistin kyseiseltä sivulta lataukseen Unetbootin 64 bittisen version Windowsille.

Seuraavaksi klikkasin Unetbootin kuvakkeen auki, kun se oli latautunut. Valitsin alatäpän “Levykuva” ja etsin ladatut tiedot-kansiosta Xubuntun levykuvan. USB-asema oli automaattisesti määrätty. Sen jälkeen aloitin asennuksen. Kun asennus oli valmis tuli ilmoitus “After rebooting, select the USB boot option in the BIOS boot menu”.

img_20170823_220750480.jpg

img_20170823_222358477.jpg

Pienen etsimisen jälkeen löysin tavan avata Xubuntun USB-tikulta Windows 8.1 käyttöjärjestelmällä menemällä settings>change PC setting>update and recovery>recovery>advanced startup>restart now. Käynnistyksen jälkeen valitsin *Use a device>USB Drive (UEFI). Ohjeet löytyivät https://www.youtube.com/watch?v=XZcYbxOcPV0 videosta.

img_20170823_224805044.jpg

Sen jälkeen valitsin Try Xubuntu vaihtoehdon ja Xubuntu käynnistyi onnistuneesti. Ainoa ongelma oli vääränlainen näppäimistö, mutta vaihdoin sen asetuksista suomalaiseksi. Tämä tehtävävaihe tuli päätökseen kello 22:49.

IMG_20170823_224922137

c) Kolmen uuden ohjelman asennus

Kello 23:49 avasin http://terokarvinen.com/2008/commands-for-admin-4 sivun komentojen avuksi. Ajoin “$ sudo apt-get update” ensimmäiseksi päivitysten saamiseksi.

img_20170823_234939992.jpg

Seuraavaksi ajoin “$ sudo apt-get vlc” ja VLC Media Player asentui onnistuneesti.

GIMP ohjelman asensin komennolla “$ sudo apt-get gimp” ja viimeiseksi asensin Supertux 2 pelin “$ sudo apt-get install supertux”, jotka myös toimivat hyvin. Päätin työvaiheen kello 00:31.

 

d) Asennettujen ohjelmien lisenssit

Kaikki asentamani ohjelmat ovat GNU General Public Licensen alaisia eli ne ovat vapaita ohjelmia. Kertasin https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html sivulta sen määritelmää ja se tarkoittaa sitä, että niitä saa käyttää, muokata (pääsy source codeen), uudelleenlevittää ja uudelleenlevittää muokattua ohjelmaa. Näin kaikki saavat mahdollisten parannusten edut käytettäväksi. GNU GPU ehtona on, että kaikilla on samat edut ohjelmaan eli esimerkiksi saat myydä ohjelma millä hinnalla tahansa, mutta ostaja saa myös myydä sen eteenpäin.

Käyttämiäni ohjelmia vs vapaat Linux-ohjelmat

 • Microsoft Word – Tekstinkäsittely – LibreOffice Writer
 • BSplayer – Mediasoitin – VLC Player
 • CCleaner – Puhdistustyökalu – Stacer
 • Microsoft Excel – taulukkolaskentaohjelma – LibreOffice Calc
 • Freedome – VPN – Tor
 • uTorrent – BitTorrent ohjelma – qBittorrent

Lähteet

Muuta

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html